Familiewapen registeren

Het staat iedereen (al sinds de 14e eeuw) vrij in Nederland een familiewapen te voeren en het familiewapen te registreren. Een familiewapenregistratie is feitelijk een familiewapen op een plaats vastleggen zodat anderen daar kennis van kunnen nemen. Registreren kan bij diverse instanties. In Nederland zijn er een aantal landelijke instellingen die wapens registreren. Dit zijn het de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), de Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" en De Fryske Akademy (voor Frieze wapens). Voorheen kon het ook bij Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), maar sinds eind 2013 kan dit helaas niet meer.

Bij een wapenregistratie wordt het wapen door een aantal heraldisch experts geanalyseerd om vast te stellen of het wapen aan alle heraldische normen voldoet, of het uniek is en of de motivatie voor de gekozen elementen in het familiewapen kloppen. Als het familiewapen door de experts wordt geaccepteerd, kan het worden geregistreerd.

Het registreren van familiewapens

Wie registreren een familiewapen? In de praktijk zijn er diverse personen die familiewapen laten registreren:

  • Families die al lang een wapen voeren, maar daar een officiële status en bekendheid aan willen geven.
  • Genealogen die meerdere wapens van dezelfde familie hebben gevonden en daarin geadviseerd willen worden.
  • Iemand die een ongekleurd wapen of zegel heeft gevonden en advies wenst over de kleurstelling.
  • Genealogen die geen wapen hebben gevonden maar als bekroning van hun werk alsnog een historisch onderbouwd wapen laten ontwerpen en vastleggen.
  • Aanvragers van persoonlijke wapens zonder historische onderbouwing.