Wat is een familiewapen?

De oorsprong van het voeren van het familiewapen ligt in de tweede helft van de 12 eeuw. Ridders op het slagveld gebruikten fel gekleurde wapenschilden om zichzelf aan de medestanders en tegenpartij herkenbaar te maken. Het voeren van de gekleurde schilderen om partij te laten zien, is nog steeds terug te zien in het gezegde 'kleur bekennen'. Later werden familiewapens vooral gebruikt om te imponeren op riddertoernooien.

Hoe ziet een familiewapen eruit?

Een familiewapen bestaat in principe uit: een schild, helm met helmteken, helmkleden en wrong. Het familiewapen kan verder getooid zijn met schildhouders, voetstuk en een spreuk (op een lint). Hierbij is het schild het belangrijkste onderdeel van het familiewapen. Een familiewapen kan bijvoorbeeld slechts uit het schild alleen bestaan.

Familiewapen delen
Een familiewapen met van boven naar onder: helmteken ('vlucht'), wrong, helmkleden, helm en schild.